Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge - Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontaktpersoner
Viktig for alle
Metoder

Tilbud

Til bedrifter og org.
Til private og studenter

I media

Hva kunder sier
Referanser
Presse

Info om

Yrker og skoler
Ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere. Ta kontakt og hør om din bedrift har avtale med oss.

Rabatt til familie-
medlemmer av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Det kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid, energi og ressurser.

 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

maskene

ruskr

richeli

rafpaint

Talent - Motivasjon - Utvikling - Problemløsning - Beholde - Avvikling
Vi hjelper til å åpne for potensial, oppfylle et formål, eller løse et problem.

Kompetansemobilisering
for bedrifter, ledere, ansatte.
Personlig utvikling.
Leder-, team- og medarbeiderutviklng.
Talent kartlegging.
Partnerutvikling i jobben.
Parrådgivning i familien.
Medarbeidersamtaler. Sliten, stress, utbrent, syk.
Mestring av jobb og problemer.
Kommunikasjon, samarbeid og atferd.
Konflikthåndtering. Beholde ansatte.
Karriereplanlegging.
Motivasjon og bevisste valg.
Omstilling. Avvikling.
Outplacement. Nedbemanning.
Konsulenthjelp ved jobbskifte.
Karriereveiledning, CV, søknad.

Vi tilfører dybdeinnsikt i mennesker og motivasjon.
kvalitet
Vår styrke er dybdeinnsikt i mennesker og motivasjon, å yte proaktiv rådgivning og levere operative tjenester til bedrifter og mennesker.
Vi tilbyr en rekke produkter i verdensklasse som åpner for potensial, oppfyller et bestemt formål eller løser et spesifikt problem.

Bare ta kontakt nå for en uforpliktende og fortrolig samtale.

Klarlegging av dine ressurser
Bedre
resultater
KarriereValg
Norge AS Bedre bruk av
dine ressurser
Riktigere sporKonsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansund, og etter avtale.
Hovedkontor: Trondheim Sentralb.: 91 39 63 09 www.karrierevalg.no
post@karrierevalg.no
Sist oppdatert 14.06.2016.