Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Viktig for alle
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Hva kunder sier
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi styrker deg i arbeidslivet og privatlivet, også over telefon. Ta direkte kontakt eller bruk post@karrierevalg.no

Tillit, trygghet og konfidensialitet

KarriereValg Norge lover konfidensielle samtaler med den som tar kontakt med oss enten du ringer som representant for bedriften, som ansatt eller som privatperson. Ingen informasjon blir gitt videre uten at det er ønskelig eller avtalt på forhånd. Etter rådgivning og samtaler vil personlige opplysninger og skriftlig materiale være den enkeltes eiendom.


For Trøndelag, Midt-Norge, Østlandet, Vestlandet og Nord Norge

 

Geir Rune Arntsen  (geir.rune@karrierevalg.no)

Jobbrådgiver, karriererådgiver og daglig leder 

Les om Geir Rune Arntsen i Linkedin

Sentralb.:   91 39 63 09
Mobiltlf.:   91 39 63 09
Besøksadresse: Bromstadveien 2
Postadresse: Bromstadv. 2, 7045  TRONDHEIM  

Utdannelse:

Variert utdannelse innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humanistiske fag og teknologi. Utdannet innen personlighets-, organisasjons- og arbeidslivspsykologi, pedagogisk/ psykologisk rådgivning og karriererådgivning, som maskiningeniør og bedriftsøkonom. 

Erfaring:

Lang erfaring i å jobbe med mennesker og organisasjoner med ulike behov og utfordringer. Lang erfaring som jobbrådgiver, karriererådgiver og outplacementrådgiver (hjelp til jobbskifte) for bedrifter, organisasjoner, ledere og medarbeidere.  

Styrke:

Stor veiledningskompetanse, god menneskeinnsikt, god jobbforståelse og arbeidslivskunnskap for ulike yrkesgruppers behov. En av de i Norge som har stor kompetanse i praktisk anvendelse av teori innen jobb-, karriere-, leder-, team- og medarbeiderrådgivning. Er som person utviklings- og løsningsorientert, ser helhet og sammenhenger.

 

Betty Nielsen
(betty@karrierevalg.no)

Jobbrådgiver og karriererådgiver  

Sentralb.:   91 39 63 09
  
Besøksadresse: Bromstadveien 2
Postadresse: Bromstadv. 2, 7045  TRONDHEIM
 

Utdannelse:

Utdannet innen helse og omsorg, som veileder innen helse og omsorg, arbeidsmiljø og sikkerhet, og innen arbeids- og organisasjonspsykologi. 

Erfaring:

Lang erfaring i å jobbe med mennesker og organisasjoner med ulike behov og utfordringer. God erfaring som jobbrådgiver, karriererådgiver og outplacementrådgiver (hjelp til jobbskifte) for bedrifter, organisasjoner, ledere og medarbeidere. God erfaring i kommunikasjon og samspill, som mentor, lederstøtte og medarbeiderstøtte.  

Styrke:

Gode personlige og faglige ferdigheter i å veilede, gir råd og inspirere mennesker. God menneskeinnsikt, jobbforståelse og arbeidslivskunnskap. God til å finne løsninger av faglige og praktiske problemstillinger. Er som person kunnskapsinteressert, åpen, iderik, humørfylt og engasjert i å hjelpe mennesker.

 


For Kristiandsund, Møre og Romsdal

Kurt Mogstad   (kurt.mogstad@karrierevalg.no)

Jobbrådgiver og karriererådgiver  

  
Mobiltlf.:   93 42 35 00

Besøksadresse: Skogveien 41
Postadresse: Skogveien 41, 6517 KRISTIANSUND.
   

Utdannelse:

Utdannelse innen rådgivning, pedagogikk, psykologi og personalpsykologi herunder spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og pedagogisk/ psykologisk rådgivning.  

Erfaring:

Variert erfaring, bl.a. innen salg, som lærer og rådgiver bl.a.  pedagogisk/psykologisk rådgivning og rådgivning innen fysisk og mental helse.  

Styrke:

Bred erfaring i arbeidslivet og bred teoretisk kompetanse innen pedagogikk, psykologi og rådgivning og erfaring med å arbeide med ulike mennesker.
Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS
Postadr.: KarriereValg Norge AS Sentralb.:91 39 63 09 www.karrierevalg.no
Bromstadv. 2 post@karrierevalg.no
7045 Trondheim Sist oppdatert 14.06.2016.